FINANČNÍ UKAZATELE 2017
Odkud plynou největší příjmy v roce 2017
Daňové příjmy
12 837 000 Kč
Přijaté transfery
4 759 315 Kč
Nedaňové příjmy
2 598 000 Kč
Kapitálové příjmy
1 475 000 Kč
Za co se nejvíce utrácí v roce 2017
Průmyslová a ostatní odvětví
12 875 157 Kč
Všeobecná veřejná správa a služby
7 005 280 Kč
Služby pro obyvatelstvo
5 686 489 Kč
Sociální věci a politika zaměstnanosti
655 000 Kč
Bezpečnost státu a právní ochrana
594 385 Kč
Zemědělství, lesní a rybářství
0 Kč
Průmyslová a ostatní odvětví
12 875 157 Kč
Všeobecná veřejná správa a služby
7 005 280 Kč
Služby pro obyvatelstvo
5 686 489 Kč
Sociální věci a politika zaměstnanosti
655 000 Kč
Bezpečnost státu a právní ochrana
594 385 Kč
Zemědělství, lesní a rybářství
0 Kč