FINANČNÍ UKAZATELE 2017 (k 30.06.)
Odkud plynou největší příjmy v roce 2017
Daňové příjmy
12 837 000 Kč
Nedaňové příjmy
2 598 000 Kč
Kapitálové příjmy
1 475 000 Kč
Přijaté transfery
750 400 Kč
Za co se nejvíce utrácí v roce 2017
Průmyslová a ostatní odvětví
9 805 500 Kč
Všeobecná veřejná správa a služby
6 734 896 Kč
Služby pro obyvatelstvo
5 201 000 Kč
Sociální věci a politika zaměstnanosti
655 000 Kč
Bezpečnost státu a právní ochrana
411 000 Kč
Zemědělství, lesní a rybářství
0 Kč
Průmyslová a ostatní odvětví
9 805 500 Kč
Všeobecná veřejná správa a služby
6 734 896 Kč
Služby pro obyvatelstvo
5 201 000 Kč
Sociální věci a politika zaměstnanosti
655 000 Kč
Bezpečnost státu a právní ochrana
411 000 Kč
Zemědělství, lesní a rybářství
0 Kč