FINANČNÍ UKAZATELE 2018 (k 30.06.)
Odkud plynou největší příjmy v roce 2018
1
Daňové příjmy
14 658 360 Kč
4
Přijaté transfery
7 848 932 Kč
2
Nedaňové příjmy
2 915 300 Kč
3
Kapitálové příjmy
744 000 Kč
Za co se nejvíce utrácí v roce 2018
2
Průmyslová a ostatní odvětví
17 113 530 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
8 447 387 Kč
3
Služby pro obyvatelstvo
7 603 900 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
395 521 Kč
4
Sociální věci a politika zaměstnanosti
152 250 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
0 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
17 113 530 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
8 447 387 Kč
3
Služby pro obyvatelstvo
7 603 900 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
395 521 Kč
4
Sociální věci a politika zaměstnanosti
152 250 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
0 Kč